6 พฤษภาคม 2562 ชลประทานโคราชเผยพายุฤดูร้อนไม่ช่วยเพิ่มน้ำในอ่างหลัก แต่มั่นใจพอใช้ตลอดฤดูแล้ง

ที่มา: https://www.prachachat.net/local-economy/news-323533

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่าปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 5 แห่งประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำลำตะคอง, อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง, อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ, อ่างเก็บน้ำลำแชะ และอ่างเก็บน้ำมูลบน ล่าสุด มีปริมาณเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 40 ของความจุกักเก็บ ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 43 แห่ง มีปริมาณน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 35 ซึ่งถือว่าปริมาณน้ำต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเล็กน้อย ซึ่งส่วนใหญ่ปริมาณน้ำที่เหลือจะสงวนไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ แต่ที่ผ่านมาเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบผลิตน้ำประปาในบางพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง อย่างเช่นอำเภอคง และอำเภอห้วยแถลง แต่ทางชลประทานจังหวัดฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดึงน้ำจากแหล่งน้ำอื่นๆ ใกล้เคียง เข้ามาแก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมั่นใจว่าจะสามารถข้ามผ่านช่วงภัยแล้งในปีนี้ไปได้อย่างแน่นอน ส่วนในพื้นที่ชลประทานของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ทั้งในส่วนของอ่างเก็บน้ำลำตะคอง, อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง, อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ, อ่างเก็บน้ำมูลบน และอ่างเก็บน้ำลำแชะนั้น ยังไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค สำหรับฝนที่ตกลงมาจากอิทธิพลของพายุในช่วงนี้นั้น ไม่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มากนัก เนื่องจากฝนส่วนใหญ่ตกลงในพื้นที่ท้ายเขื่อน อีกทั้งที่ผ่านมาอากาศร้อนและแห้งแล้ง ฝนที่ตกลงมาส่วนใหญ่ทำได้เพียงลดความแห้งแล้งของพื้นที่ต่างๆ ลงเท่านั้น แต่ไม่สามารถเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างได้มากนัก